Twitter
HR Zonwering formeel van start...


[ Lees meer ]
Welkom op de webportal van de gezamenlijke
brancheverenigingen in de zonwering.

Over Romazo

Het secretariaat van Romazo is ondergebracht bij de Koninklijke Metaalunie.
Secretariaat Romazo
Postbus 2600
3430 GA  Nieuwegein
Tel: 030-605 64 48
Fax: 030-605 32 08

E-mail: info@romazo.nl

Over Romazo Consumenten
Romazo Consumenten is de branchevereniging voor de rolluiken, markiezen en zonweringbedrijven in Nederland. Romazo behartigt de belangen van haar leden. Daarbij streeft Romazo naar het bereiken en in stand houden van een hoog kwaliteitsniveau onder haar leden. De leden van Romazo worden gecertificeerd door een extern bureau. Naast de belangenbehartiging van de aangesloten bedrijven, is Romazo actief op het gebied van collectieve promotie en kent een geschillenregeling voor particulieren. Romazo telt circa 160 aangesloten leden verdeeld over het land. Er is altijd wel één bij u in de buurt.


Over Romazo Fabrikanten
De studie, de bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van de producenten van rolluiken en zonweringsystemen en toebehoren. Dit gebeurt o.a. door initiatieven nemen tot of deelnemen aan normerings-gesprekken; het uitvoeren of laten uitvoeren van testen in het kader van onderzoek; de deelname aan overleg- en samenwerkingsorganen; te zorgen voor marktvergroting en professionalisering binnen de branche en het verlenen van advies aan haar leden.

Over Romazo Rolluiken
De branchevereniging van gespecialiseerde fabrikanten en leveranciers van beveiligingsrolluiken.

Beveiligingsrolluiken moeten aan specifieke eisen voldoen, zoals beveiligingsklassen, constructie- en montage-eisen. Daarvoor voert de branchevereniging overleg met belanghebbende partijen in de markt, zoals verzekeraars, politie en is daarvoor vertegenwoordigd in Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie van het ministerie van Binnenlandse Zaken).

Beveiligingsrolluiken moeten tevens aan tal van normen voldoen en voor het plaatsen van een beveiligingsrolluik moet minimaal een melding worden gedaan bij uw gemeente. De website verstrekt u alle informatie om tot een goed en juist beveiligingsrolluik te komen.