Twitter
HR Zonwering formeel van start...


[ Lees meer ]
Welkom op de webportal van de gezamenlijke
brancheverenigingen in de zonwering.

Publicaties en onderzoeksrapporten

Romazo en andere organisaties (zoals de European Solar Shading Organisation (ES-SO)) laten onderzoeken uitvoeren naar het nut van zonwering en rolluiken. Op deze pagina vindt u verschillende nuttige onderzoeksrapporten en publicaties.

De Europese koepelorganisatie voor de zonwering, Es-So, heeft een 'position paper' geschreven om het belang van zonwering te benadrukken. Wij hebben deze brochure laten vertalen. U kunt hier het volledige stuk downloaden. 

Door het steeds meer energie zuiniger bouwen worden gebouwen flink oncomfortabel om in te werken en wonen. TNO heeft ondersoek gedaan naar de besparingen op verwarmingsenergie door thermische isolatie. U kunt het hier hele rapport lezen.

Zonwering helpt aan meer epc-punten. In de Cobouw van 3 april 2015 stond het volgende artikel te lezen over de besparigsmogelijkheden met zonwering. Het artikel is geschreven naar aanleiding van het jongste onbderzoek door TNO.

Zonweringsproducten hebben effect op het energiegebruik voor verwarmen van woningen. Het is op dit moment lastig om deze effecten te kwantificeren en daarmee eventuele energiebesparingspotenties aan te tonen. Deze omissie frustreert relevante productontwikkelingen en potentiële voordelen van zonwering blijven onbenut.TNO heeft onderzoek gedaan naar de isolatiewaardes van zonwering. De juiste zonwering kan veel energiebesparren. Download hier het hele rapport.

In het kader van het Lente-Akkoord van de overheid is een uitgave verschenen met ervaringen en aandachtspunten bij het werken met drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen. Om oververhitting in een gebouw te voorkomen is een hoofdstuk gewijd aan zontroetreding en zonwering. De conclusie is dat aan de toepassing van drievoudig glas in een goed geïsoleerde gebouwschil zonwering noodzakelijk verbonden is.

Het nieuwste guidebook van ES-SO over 'Zonwering voor energiezuinige gebouwen'. Hoe luiken en zonneschermen de energiebehoefte van gebouwen verminderen en hun thermisch en visueel comfort verbeteren.

Buitenzonwering reduceert energiefactuur.
Buitenzonwering wordt meer en meer de standaard in kantoorgebouwen waar door de aanwezigheid van grote glaspartijen de temperatuur tijdens de zomermaanden hoog kan oplopen. De meerinvestering laat zich terugbetalen doordat er bespaard kan worden op de werkingskosten van de airconditioning.

Meer comfort met goede zonwering (pdf)
Artikel in Weekblad Facilitair (174-2009) over binnenklimaat en zonwering.

Zonwering is onderdeel van klimaatbeheersing woning (pdf)
Interview in WAM (13-2008) met Martin Straver, branchemanager Romazo Consumenten en Bertus van den Brink, Somfy, over zonwering en klimaatbeheersing.

Energie besparen en welzijn verhogen gaan heel goed samen (pdf)
Artikel over energie besparen met zonwering (2008).

Zonwering hoort bij passieve zonne-energie (pdf)
Artikel van Senter Novem (2006) over zonwering.

Pleidooi Romazo op Europees niveau. Zonwering cruciaal voor energiezuinige gebouwen (pdf)
Artikel van Romazo in Zonproject Magazine (2006) over energiebesparing door zonwering.

Zomercomfort integreren in ontwerp: EPC woningen naar 0,8 (pdf)
Artikel in Bouwwereld (2006) over EPC.

EPC berekening in een half uur (pdf)
Een EPC berekening van een woning of woongebouw kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Sinds 2009 is er een vereenvoudigde methode waarmee het maken van een dergelijke berekening overbodig kan zijn. Dat kan aanzienlijk schelen, maar de woning moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Adviesbureau DGMR ontwikkelde de methode in opdracht van NEN door meer dan 240.000 EPC-berekeningen uit te voeren.

Herziene norm voor woningbouw: NEN 5128:2004 al 'klaar' voor EPC = 0,8 (pdf)
Artikel van Bouwmagazine (2004) over de aanscherping van de NEN norm. Meer comfort met goede zonwering (Weekblad facilitair 2009)

Artikel 'Zonwering als antwoord op oververhitting'
Een artikel over het voorkomen van oververhitting in gebouwen door middel van zonwering, door onze Belgische zusterorganisatie Verozo

Benefits of various types of shading and night cooling by vent windows.
The solar shading industry became aware of the impact of their products on the reduction of energy, CO2 emission, comfort and productivity. The umbrella trade organization ESSO (European Solar Shading Organization) claims substantial energy savings from solar shading. In a well founded paper (ES-SO, 2006) this was demonstrated.

Keep cool report on available products and passive cooling solutions (pdf 11MB!)
Engelstalig rapport van Esso (2009). Deel A bevat beschrijvingen van verschillende soorten zonwering en in hoeverre zij helpen bij energiebesparing. Deel B gaat in op de mogelijkheden om een gebouw passief te koelen.

Keep Cool II Sustainable summer comfort.
A project initiated, by EU, as a supportive action to the implementation of the EPBD (Energy Performance Building Directive)
What is the overall goal of the project ? Transform the market from “cooling” to “sustainable summer comfort” defined as follows: Achieving good summer comfort conditions with no or limited use of conventional energy.

Es-So claimt aanzienlijke energiebesparingen door zonwering (pdf)
Beschrijving van een onderzoeksrapport van Es-so (2006). Het onderzoek laat zien dat er energie bespaard kan worden door zonwering.

Buitenzonwering en energiebesparing op verwarmen en koelen (bestellen)
Onderzoeksrapport van TNO (2008) naar het effect van geregelde buitenzonwering op het energiegebruik voor verwarmen en koelen voor verschillende gebouwtypen in Nederland.
Dit rapport kunt u bestellen bij het secretariaat van Romazo Consumenten via info@romazo.nl de kosten zijn €25,- per rapport.

Samenvatting: Buitenzonwering en energiebesparing op verwarmen en koelen (pdf)
Onderzoeksrapport van TNO (2008) naar het effect van geregelde buitenzonwering op het energiegebruik voor verwarmen en koelen voor verschillende gebouwtypen in Nederland. Deze samenvatting kunt u ook bestellen.

De optimale PZE-woning: Literatuurstudie, Conceptontwikkeling & Voorlopig Ontwerp (pdf)
Onderzoek van B.J. de Boer, H.F. Kaan, M.J.M. Jong, F.G.H. Koene, K.J. Strootman (2003) naar oplossingen voor een optimale Passieve Zonne-Energiewoning. Eén van de conclusies is dat buitenzonwering de beste oplossing is om temperatuursoverschrijdingsuren te beperken.

Shading systems: Solar shading for the European climates (pdf)
Publicatie van de Europese Solar Shading Organisation (Es-so) over zonwering.

Ook de site van de Belgische branchevereniging voor de zonweringbranche, Verozo, bevat een aantal nuttige rapporten.

Hoe zonwering uw comfort kan verhogen en u kan helpen energie te besparen

Buitenzonwering en haar invloed op het binnenklimaat en energieverbruik

TNO onderzoek Energiegebruik, comfort en zonwering, MKB-kennisoverdracht.
Kosten-Baten geregeld zonwering

Samenvatting van het TNO MKB kennisoverdrachtproject

Energie

In het Lente-Akkoord van de overheid is een hoofdstuk opgenomen over zontoetreding en zonwering. Lees er alles over in het Lente-Akkoord deel oover Drievoudig glas en geïsoleerde kozijnen.

Zomercomfort integreren in ontwerp: EPC woningen naar 0,8 (pdf)
Artikel in Bouwwereld (2006) over EPC.

Benefits of various types of shading and night cooling by vent windows.
The solar shading industry became aware of the impact of their products on the reduction of energy, CO2 emission, comfort and productivity. The umbrella trade organization ESSO (European Solar Shading Organization) claims substantial energy savings from solar shading. In a well founded paper (ES-SO, 2006) this was demonstrated.

Buitenzonwering reduceert energiefactuur.
Buitenzonwering wordt meer en meer de standaard in kantoorgebouwen waar door de aanwezigheid van grote glaspartijen de temperatuur tijdens de zomermaanden hoog kan oplopen. De meerinvestering laat zich terugbetalen doordat er bespaard kan worden op de werkingskosten van de airconditioning.

EPC berekening in een half uur (pdf)
Een EPC berekening van een woning of woongebouw kan behoorlijk arbeidsintensief zijn. Sinds 2009 is er een vereenvoudigde methode waarmee het maken van een dergelijke berekening overbodig kan zijn. Dat kan aanzienlijk schelen, maar de woning moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Adviesbureau DGMR ontwikkelde de methode in opdracht van NEN door meer dan 240.000 EPC-berekeningen uit te voeren.

Zonwering hoort bij passieve zonne-energie (pdf)
Artikel van Senter Novem (2006) over zonwering.

Het kiezen van de juiste zonwering kan enorm bijdragen aan de uitstraling van een gebouw. Bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan comfort en energiebesparing. Vat op de zon biedt alle informatie, en vooral ook inspiratie, die u als ontwerper nodig heeft om de juiste keuze te maken!
Achtergrondinformatie
In Vat op de zon staat de vraag ’Wat doet zonwering?’ centraal. Dan gaat het niet alleen om energiebesparing of het vergroten van comfort, maar vooral ook over de esthetische waarde die zonwering kan hebben. Om dit te onderstrepen bevat deze uitgave heel veel handige illustraties en prachtige afbeeldingen. Bovendien vindt u in het hoofdstuk ’Inspiratie’ tal van voorbeelden die mooi illustreren wat zonwering met een gevel kan doen.
Vat op de zon leert u alles over zonlicht, de principes van zonwering en de technieken en producten die er zijn. Na een uiteenzetting over zonlicht, gaan de auteurs in op de principes van zonwering. Op welke wijzen kunt u zon weren en wat levert dit op voor een gebouw en zijn bewoners? Een overzichtelijke keuzematrix helpt u vervolgens bij het kiezen van de juiste zonwering voor uw ontwerp of project. Naast kennis over techniek, esthetiek en comfort en krijgt u ook informatie aangereikt over het effect van zonwering op de energieprestatienorm.
Voor wie?
Deze handleiding is een must voor iedereen die beslissingen neemt in het voortraject, in het ontwerp of tijdens de uitvoering van een bouwproject. Van opdrachtgevers, architecten en adviseurs, tot aannemers.

Solar Shading 
'Solar Shading, How to intgegrate solar shading in sustainable buildings'.
Deze 'guidebook no 12' is uitgegeven door REHVA. U kunt het boekje bestellen via de website van Rehva.
Klik hier voor de link naar de website van REHVA.

'Keep Cool'
U treft hier het 'ESSO Keep Cool Report on available Products' aan. Dit rapport kan u inzicht verschaffen in de vele mogelijkheden van zonwering met een omschrijving van de producten en een factsheet per product.